Kéményépítés


nél is minden lakás esetében e meggondolás alapján
tervezni. Ezzel minden ott lakó családnak – legyen akár bérlakás, akár saját tulajdonú lakás – lehetőség nyílik egy
előre nem várt helyzet esetén független, saját fűtés alkalmazására is.

A környezetkímélő fűtés tíz legfontosabb szempontja:

› Rendszeresen tisztítsa ki kéményét és tüzelőberendezését! Ne küldje el a kéményseprőt!

› Gyakran szellőztessen!

› Soha ne állítson fel tüzelőberendezést olyan helyiségben, ahol tűzveszélyes anyagot (pl. oldószert) tartalmazó
levegő van vagy ahová ilyen levegő beszivároghat!

› Gondoskodjék arról, hogy mindig megfelelő mennyiségű égési levegő álljon rendelkezésre! Ne tömítse le teljes
mértékben az ablakok és ajtók réseit! 1 m3 földgáz, illetve 1kg tüzelőolaj elégetéséhez 15-18 m3 levegő szükséges.
1 kg tűzifa elégetése kb. 12-15 m3 levegőt igényel. A kazánházba vagy a fűtőhelyiségekbe építtessen
szellőzőnyílásokat és azokat hagyja szabadon!

› Gondoskodjék arról, hogy a tüzelőberendezés-helyiségben (kazánházban) mindig kellő tisztaság legyen!

› Ne tüzeljen el műanyagot, festett és rétegelt fát, lemezt, falemezt, vasúti talpfát, szemetet, hulladékot, fáradt olajat!
[1] [2] [3] [4]